Get Adobe Flash player

„Możemy przekraczać granice – kultura bez g-hranic” 

Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu realizuje projekt pn. „Możemy przekraczać granice- kultura bez g-hranic”. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP przekraczany granice.
Koordynatorem projektu jest nauczyciel MDK Iwona Hazuka-Nosal.
Partnerami naszego projektu są dzieci i młodzież ze Strediska Volneho Casu w Opawie. Głównym celem projektu jest szeroko pojęta integracja polskich i czeskich beneficjentów, poznanie kultury naszego kraju oraz wymiana doświadczeń. W rezultacie tych działań będziemy wpływać na przełamywanie barier językowych, zmianę negatywnych stereotypów w zakresie postaw oraz niepotrzebnych uprzedzeń do partnerów. Tak więc poprzez odpowiednie działania zaplanowane w ramach naszego projektu polscy i czescy uczestnicy będą się mogli przekonać, iż więcej ich łączy niż dzieli.Pierwszym działaniem które odbyło się w ramach projektu jest Finał V powiatowego Festiwalu Twórczości Artystycznej. Odbył się on w Domu Kultury „Strzecha” w dniu 24.05.2012r. Wzięło w nim udział 30 uczestników z Czech (SVC w Opawie) oraz 60 uczestników z Polski (MDK w Raciborzu). Laureaci festiwalu prezentowali swoje umiejętności wokalne, teatralne, taneczne i recytatorskie. W tych samych dziedzinach uczestnicy zostali nagradzani. Informacja i zdjęcia na naszej stronie z dn.05.06.2012r

 

W dniach 22-24.06.2012r odbywały się warsztaty szkoleniowe w Szczyrku. Celem ich było integracja polskiej i czeskiej kadry pedagogicznej. Ponadto uczestnicy brali udział w warsztatach plastyczno-rękodzielniczych, jak również odwiedzili Beskidzką Galerię Sztuki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

W dniu 27.06.2012r w ramach naszego projektu odbywały się warsztaty wokalne w ramach Festiwalu Piosenki Europejskiej. W warsztatach wzięło udział 20 wokalistów z Czech (SVC w Opawie) oraz 20 wokalistów z Polski (MDK w Raciborzu). Warsztaty prowadzone były przez Adama Kosewskiego w Młodzieżowym Domu Kultury oraz na scenie plenerowej na Zamku Piastowskim.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Następnego dnia 28.06.2012r odbywał się Festiwal Piosenki Europejskiej. Wokaliści występowali na scenie plenerowej Zamku Piastowskiego. W Festiwalu Piosenki Europejskiej wzięło udział 20 wokalistów z Czech(SVC w Opawie) oraz 20 wokalistów z Polski (MDK w Raciborzu). Wykonawcy prezentowali utwory w języku polskim, czeskim, rosyjskim, angielskim, niemieckim i francuskim. Najlepsi wykonawcy zostali nagrodzeni. Informacja i zdjęcia na naszej stronie internetowej z dn. 03.07.2012rKolejną impreza realizowana w ramach naszego projektu jest Pożegnanie lata z MDK. Wzięło w niej udział 40 uczestników z Czech(SVC w Opawie) oraz 40 uczestników z Polski (MDK w Raciborzu). Impreza nasza odbywała się na scenie plenerowej Zamku Piastowskiego. Prezentowali się tu laureaci Powiatowego Festiwalu Twórczości Artystycznej. Ponadto uczestnicy wzięli udział w zajęciach plastyczno-rękodzielniczych, które polegały na zdobieniu kubków w tradycyjne wzory z Polski i Czech.
Informacja i zdjęcia na naszej stronie internetowej z dn. 10.09.2012r

 

 

Już po raz kolejny w tym roku na Zamku Piastowskim w Raciborzu prezentowali swe umiejętności plastyczne i taneczne wychowankowie Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu. Tym razem w ramach realizowanego projektu pt „Możemy przekraczać granice – kultura bez g-hranic”, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP PRZEKRACZAMY GRANICE w dniach 22.09 – 23.09.2012r odbywał się na zamku Piastowskim w Raciborzu Plener Malarski. Wzięło w nim udział 30 wychowanków Strediska Volneho Casu w Opawie oraz 30 wychowanków Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu. Tematem pleneru malarskiego były sławne budowle świata.

 

 

 

Podczas pierwszego dnia młodzi artyści aktywnie szkicowali i malowali wybrane budowle. Choć temat nie był łatwy wszyscy bez trudu poradzili sobie z malowaniem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W drugim dniu trwania pleneru malarskiego młodzi artyści samodzielnie przygotowywali wystawę swoich prac.

 

 

 

 

 

W godzinach popołudniowych nastąpiło uroczyste przywitanie przybyłych na wernisaż gości przez dyrektora MDK – p.Elżbietę Biskup, dyrektora Zamku piastowskiego – p.Grażynę Wójcik. Przybyli tłumnie zwiedzający wernisaż mogli podziwiać przepiękne dzieła młodych artystów.

 

 

 

 

 

 

 

 


Następnie odbyło się podsumowanie warsztatów tanecznych na scenie plenerowej Zamku Piastowskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

Warsztaty taneczne-stepowania odbyły się w dniach 13.09 – 14.09.2012r w Młodzieżowym Domu Kultury. Wzięło w nich udział 30 tancerzy ze SVC w Opawie oraz 30 tancerzy z Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu. Efekty tych trudnych stepowych poczynań w dwóch międzynarodowych grupach mogli podziwiać wszyscy zebrani na dziedzińcu Zamku Piastowskiego odbiorcy.

 

 

Już po raz kolejny 6 grudnia 2012r mogliśmy korzystać z gościnności pani Grażyny Wójcik na Zamku Piastowskim w Raciborzu. Tym razem w ramach realizowanego projektu „Możemy przekraczać granice kultura bez g-hranic” odbywały się tradycje i zwyczaje związane ze Świętami Bożego Narodzenia.

 Działanie to obejmowało część plastyczną oraz wokalną. Zajęcia plastyczne prowadziły nauczycielki MDK: p. Agnieszka Chmielecka i p. Martyna Rejner. Celem plastycznych zmagań było wykonanie świątecznych ozdób oraz zawieszenie ich na choince. Uczestnikami byli wychowankowie kół plastycznych i rękodzielniczych z Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu oraz nasi partnerzy – dzieci i młodzież ze Stredisca Voneho Casu w Opawie.

 

Po zakończeniu części plastycznej nastąpiła krótka prezentacja z dotychczasowych działań projektu, a następnie rozpoczęła się część wokalna. Jako pierwsza pani Jaroslava Polakova zaznajomiła publiczność z tradycjami i zwyczajami jakie mają miejsce w Czechach. A zespół wokalny i instrumentalny z SVC w Opawie wykonał kolędy i pastorałki.

Po prezentacji strony czeskiej dyrektor MDK-p.Elżbieta Biskup opowiedziała obecnej publiczności o polskich tradycjach i zwyczajach Bożonarodzeniowych. Całość uświetnił występ zespołów wokalnych:Decyma i Miraż, a także indywidualnych wokalistów.Do części wokalnej wychowanków przygotowali nauczyciele MDK: p.Elżbieta Biskup, p.Weronika Hetman i p.Daniel Rożek.

Na zakończenie występu wokalnego wszyscy uczestnicy wspólnie wykonali kolędę „Cicha noc” w języku polsko-czeskim.

Atrakcją tego wieczoru było pojawienie się Mikołaja, który obdarował wszystkich słodkimi prezentami.

W tym plastyczno-muzycznym działaniu wzięło udział 30 uczestników z Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu oraz 30 uczestników ze Stredisca Volneho Casu w Opawie.


 Koordynatorem projektu jest P.Iwona Hazuka - Nosal, nauczyciel Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu.20 - lecie zespołu MIRAŻ

15 - lecie zespołu MIRAŻ

Wideo MDK