Get Adobe Flash player

Miejsce odkrywania talentów...

Informujemy, że Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu otrzymał tytuł Ministra Edukacji Narodowej pn. „Miejsce odkrywania talentów" - jako pierwszy i dotychczas jedyny w powiecie raciborskim.

Nadmieniamy również, że w/w tytuł nadawany przez Ministra Edukacji Narodowej stanowi szczególnego rodzaju wyróżnienie dla podmiotów, które w sposób ciągły lub cykliczny przyczyniają się do odkrywania, promocji i wspierania uzdolnień dzieci i młodzieży.

Ten zaszczytny tytuł został nadany naszej placówce w Roku Odkrywania Talentów - roku szkolnym 2010/2011- ogłoszonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Szczegóły dotyczące roku odkrywania talentów dostępne na stronie internetowej: www.roktalentow.men.gov.pl .


20 - lecie zespołu MIRAŻ

15 - lecie zespołu MIRAŻ

Wideo MDK