Get Adobe Flash player

GREEN LIGHT

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Comenius przyznała Powiatowi Raciborskiemu 33800 Euro na realizację Projektu "Green Light". Projekt będzie realizowany przez dwa lata w dwóch regionach partnerskich tj. Polska i Walia. Celem projektu jest podnoszenie świadomości wagi edukacji środowiskowej wśród młodych ludzi. Projekt będzie skupiał się na wymianie kadry związanej z edukacją szkolną i centrami młodzieżowymi. We wszystkie działania zaangażowane zostaną dzieci i młodzież z placówek uczestniczących w projekcie.

Po stronie polskiej w projekcie udział wezmą: Powiat Raciborski, Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu oraz Gimnazjum nr 3 w Raciborzu, a walijskiej: Wrexham County Borough Council (partner zagraniczny Powiatu), Clywedog School oraz Victoria Youth Centre. Całkowita wartość projektu to 37 846 Euro. Pierwsze działania rozpoczną się w październiku br.
Zaangażowane w projekt osoby będą dzielić się wiedzą fachową, doświadczeniem oraz dobrymi praktykami wypracowanymi w placówkach. Projekt będzie obejmował m.in. wizyty studyjne, warsztaty, stworzenie wspólnej strony internetowej, ekologiczne festiwale, wspólną produkcję magazynu, płyty CD oraz kalendarza. W każdym z regionów partnerskich zostaną utworzone komitety sterujące, w skład których wejdą przedstawiciele władzy samorządowej, szkoły oraz centrum młodzieżowego.

Ogólnym celem Comenius Regio jest wzmacnianie europejskiego wymiaru w edukacji poprzez promowanie współpracy między lokalnymi i regionalnymi władzami oświatowymi w Europie, realizacja celów programu Comenius, a w konsekwencji wzbogacenie oferty edukacyjnej dla uczniów. Partnerstwa w ramach programu Comenius Regio dają możliwość wzajemnego uczenia się, wymiany najlepszych praktyk, rozwijania struktur współpracy międzynarodowej.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniach 6-8 listopada br. w Wrexham (partner zagraniczny Powiatu Raciborskiego) odbyło się pierwsze spotkanie grup partnerskich, polskiej i walijskiej, w ramach realizacji projektu pn. "Green Light" współfinansowanego ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie" COMENIUS - Partnerskie Projekty Regio. W trakcie wizyty grupa polska zapoznała się z funkcjonowaniem placówki partnerskiej - Victoria Youth Centre, uczestniczyła w pracach w grupach roboczych oraz obejrzała pokaz mody z materiałów z odzysku.
Ponadto w trakcie wizyty m.in.:
- ustalono szczegółowy plan działania oraz współpracy w pierwszym roku trwania projektu;
- opracowano strategie zarządzania: komunikacją i konfliktami;
- omówiono metody monitorowania i ewaluacji działań
- wybrano logo projektu.

W najbliższym czasie, w ramach projektu, odbędą się m.in.:2-dniowe warsztaty fotograficzne dla młodzieży z Gimnazjum nr 3 oraz MDK, powstanie strona projektu na platformie e-twinning oraz rozpoczną się przygotowania do warsztatów plastycznych w obu regionach partnerskich.

Źródło: strona internetowa www.powiatraciborski.pl

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SPRAWOZDANIE Z WYJAZDU NA WALIĘ W DNIACH 27 CZERWIEC – 03 LIPCA 2010 R.

Z PROJEKTU COMENIUS REGIO  - „GREEN LIGHT” 

 

Sekcja plastyczna w składzie Agnieszka Chmielecka i Martyna Rejner brała udział w kolejnym wyjazdowym spotkaniu z partnerem walijskim. Celem delegacji była obserwacja metod pracy partnerskich placówek –Ysgol Clywedog School oraz Victoria Youth Center w Wrexham.

Mieliśmy możliwość przyglądać się pracy znanego plastyka Tima – pracował z młodzieżą na materiałach naturalnych.

 

Najważniejszym punktem wyjazdu było przeprowadzenie warsztatów plastycznych dla dzieci i młodzieży w Victoria Youth Center. Przygotowałyśmy warsztaty z de coupaqe – chcąc zainteresować dzieci nową techniką i pokazać na czym polegają nasze zajęcia plastyczne. Efektem pracy były butelki  ozdobione w technice de coupaqe – dzieci były zadowolone i mówiły, że zajęcia się im podobały. W czasie wspólnej pracy dzieci były otwarte i wykazywały żywe zainteresowanie.

Dzieci podkreślały, że wcześniej się z tą techniką nie spotkały w związku z tym możliwość jej poznania przez młodzież uczęszczającą do Youth Center było jak najbardziej trafne.

Nauczyciele Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu w składzie: Elżbieta Biskup, Agnieszka Busuleanu, Agnieszka Chmielecka i Martyna Rejner wzięły udział w warsztatach psychologicznych „Unearthing” w Victoria Youth Club.

 

Zadaniem warsztatów „Unearthing” było uwrażliwienie każdego człowieka na drugą osobę poprzez rozpoznanie pozytywnych cech najpierw w sobie. Kolejnym etapem była próba określenia „jak widzą mnie inni”. Warsztaty pokazywały również to, jak każdy osobiście traktuje  otoczenie, co jest dla każdego ważne, jakie cechy cenimy sobie u swoich przyjaciół, co pomaga nam te przyjaźnie nawiązywać.

Warsztaty psychologiczne „Unearthing” były niejako innowacją dla nas. Ich celem była również integracja wszystkich osób biorących udział w projekcie „Green Light”.  Zwiedzaliśmy również miejsce utylizacji odpadów – pod kątem ekologicznych rozwiązań.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Warsztaty Plastyczne w MDK

Prowadzenie: Tim Pugh

  

W dniach 16 i 17 września 2010 r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Raciborzu odbyły się warsztaty plastyczne dla wychowanków MDK. Poprowadził je znany artysta walijski Tim Pugh.

Była to jedna z form współpracy między partnerami projektu Green Light" współfinansowanego ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie" COMENIUS - Partnerskie Projekty Regio.

Dzieci i młodzież biorące udział w warsztatach przyjęły entuzjastycznie osobę prowadzącego, który pomimo bariery językowej potrafił zjednać sobie grupę posługując się międzynarodowym językiem sztuki. Jego bezpośredniość w kontaktach z dziećmi zaowocowała ciekawą formą zajęć czego dowodem były bardzo oryginalne prace.

 

Uczestnicy warsztatów wykonali dwie prace - pierwsza powstała z naturalnych elementów (szyszek, muszli, gałązek, liści), druga polegała na dekorowaniu kamieni specjalnymi flamastrami.  


20 - lecie zespołu MIRAŻ

15 - lecie zespołu MIRAŻ

Wideo MDK