Get Adobe Flash player

MDK poszukuje nauczyciela tańca towarzyskiego

Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu poszukuje nauczyciela Tańca Towarzyskiego w wymiarze pełnego etatu na rok szkolny 2011 / 2012 w myśl Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.)

Wymagane dokumenty: CV, list motywacyjny, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, potwierdzona dokumentacja metodyczno - specjalistyczna z zakresu prowadzenia tańca towarzyskiego dla dzieci i młodzieży.

 

Wymagane dokumenty należy składać:

1. Osobiście w sekretariacie Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu przy ulicy Stalmacha 12 do dnia 12 sierpnia 2011 r. do godziny 15:00.

2. Pocztą na adres Młodzieżowego Domu Kultury w Raciborzu - ul. Stalmacha 12, 47 - 400 Racibórz do dnia 12 sierpnia 2011 r. do godziny 15:00.

 

Dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz.1458 z późn. zm.).

 


20 - lecie zespołu MIRAŻ

15 - lecie zespołu MIRAŻ

Wideo MDK