Get Adobe Flash player

Studio Plastyki (aktualizacja)


STUDIO PLASTYKI

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W KAŻDY CZWARTEK OD W GODZINACH 15.00 - 16.30 oraz 16.35 - 18.05

Na zajęcia zapraszam gimnazjalistów oraz dzieci ze  starszych klas szkoły podstawowej, którzy chcą rozwijać swoje talenty plastyczne pod okiem fachowca.

 Stwarzamy wam warunki do pracy twórczej i kształcenia warsztatu plastycznego w przyjaznej atmosferze.

Zajęcia te mają na celu rozwijanie zdolności twórczych  młodych artystów, odkrywanie przez nich własnych możliwości  oraz  promocja ich młodych talentów na gruncie placówki i w środowisku lokalnym.  Na zajęciach zdobywają też niezbędną wiedzę z historii sztuki oraz zaznajamiają się z procesem powstawania projektu scenograficznego, poznając zasady perspektywy. Kształcą się też w zakresie technik informatycznych w sztuce.


WP 20140620 002


WP 20140904 003


WP 20141015 007

WP 20150917 004

 


20 - lecie zespołu MIRAŻ

15 - lecie zespołu MIRAŻ

Wideo MDK