Get Adobe Flash player

Grupy teatralne 4 ŚCIANA (aktualizacja)

GRUPY TEATRALNA 4 ŚCIANA

Udział w teatrze amatorskim umożliwia dzieciom i młodzieży wszechstronny rozwój emocjonalny. Pozwala poznawać siebie, pomaga wyrabiać umiejętność wywoływania emocji i radzenia sobie z nimi. Pozwala odkryć inny świat, znaleźć motywację do życia, rozwija wiarę w siebie.

Głównym celem zajęć jest wspomaganie rozwoju młodego człowieka, dokonywanie w nim pozytywnych zmian, uwrażliwianie go na potrzeby otaczającego świata oraz przygotowanie go do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym społeczeństwa.
Na zajęciach teatralnych uczymy mówić wyraźnie, czysto, wyraziście
i sugestywnie. Pracujemy nad tekstami literackimi różnych gatunków zgodnie
z zasadą pięciu etapów. Wychowankowie wygłaszają z pamięci utwory poetyckie i prozatorskie z okazji uroczystości szkolnych i lokalnych oraz w ramach konkursów recytatorskich.
Teatr w Młodzieżowym Domu Kultury rozwija zainteresowania, pogłębia wiedzę i umiejętności z zakresu dykcji, recytacji oraz pracy z tekstem. Ponadto uwrażliwia młodzież na poprawność i piękno słowa mówionego, a tym samym zaspakaja potrzeby aktywności twórczej.

GRUPA TEATRALNA „4 ŚCIANA III"

Zajęcia teatralne dla dzieci z klas IV - VI szkoły podstawowej to szczególna forma aktywności i ekspresji twórczej. Na zajęciach teatralnych pobudzamy aktywność dziecka poprzez odpowiednie zabawy teatralne:

- improwizujemy,
- poznajemy scenę,

- uczymy się budować krótkie scenki teatralne,

- działamy z rekwizytami i z kostiumami,

- poznajemy teatr poprzez zabawę,

- pobudzamy rozwój psychofizyczny dziecka oraz jego emocjonalność poprzez różnego rodzaju ćwiczenia i rozgrzewki,

- budujemy spektakle,
- występujemy na scenie i….

…BARDZO DOBRZE SIĘ PRZY TYM BAWIMY!
Zajęcia prowadzi pani Agnieszka Czarna.

Na zajęcia zapraszamy w każdy poniedziałek o godznie 17.05 - 18.35

 

GRUPA TEATRALNA „4 ŚCIANA I”


Zajęcia przeznaczone dla młodzieży w wieku gimnazjum. W grupie zajmujemy się:

- budowaniem zaufania i integracji,

- dykcją i emisją głosu,

- sprawnością fizyczną aktorów,

- improwizacjami i emocjami w teatrze,

- partnerstwem na scenie,

- zadaniami i etiudami aktorskimi,

- tworzeniem scenariusza spektakli,

- spektaklem autorskim.

Zajęcia prowadzi pan Roman Bohr.

 

Zajęcia odbywają się w każdy poniedziałek o godzinie 17.05 - 18.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 


20 - lecie zespołu MIRAŻ

15 - lecie zespołu MIRAŻ

Wideo MDK