Get Adobe Flash player

Podsumowanie międzynarodowego projektu "Jsme prece sousede - poznejme se tedy" Opava

      W dniu 9 listopada 2013 roku w pięknej architektonicznie siedzibie Klasztoru Minorytów w Opawie(Czechy) miało miejsce podsumowanie międzynarodowego projektu unijnego realizowanego pomiędzy Strediskiem Volneho Casu w Opavie a Młodzieżowym Domem Kultury w Raciborzu  pn. "Jesteśmy sąsiadami - poznajmy się" - tłumaczenie na język czeski: "Jsme prece sousede - poznejme se tedy".

Projekt CZ.3.22/3.3.04/12.03300 jest współfinansowany przez program operacyjny współpracy transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013, mikroprojekt Euroregionu Silesia - tłumaczenie na język czeski: CZ.3.22/3.3.04/12.03300 Operacni program preshranicni spoluprace Ceska republika + Polska republika 2007-2013, mikroprojektu v Euroregionu Silesia. Projekt miał na celu wzajemne zapoznanie się z historią, przyrodą. Ponadto wspierał rozwój talentów plastycznych i śpiewaczych w obu placówkach partnerskich. W  ramach realizacji projektu miała również miejsce aktywizacja sportowo-rekreacyjna młodzieży polskiej i czeskiej.

W podsumowaniu udział wzięli wychowankowie partnerskich placówek, którzy byli zaangażowani w realizację  projektu a także nauczyciele i dyrektorzy, tj.P.Jaroslava Polakova – SVC Opava i Elżbieta Biskup- MDK Racibórz . Posumowania jak i  koncertu zamykającego projekt wysłuchało ok.250 osób- w tym min. mieszkańcy miasta Opava.

Nauczyciele partnerskiej placówki jaką jest SVC w Opawie na wstępie podsumowania zrelacjonowali przebieg poszczególnych działań projektu a następnie miał miejsce wspólnych występ wokalistów chóru dziecięco-młodzieżowego DOMINO ze SVC w Opawie pod dyrekcją Ivany Kleinovej także wokalistów MDK w Raciborzu, których przygotowali Elżbieta Biskup-dyrektor MDK w Raciborzu i prowadząca zespół MIRAŻ  a także Daniel Rożek – nauczyciel kół emisji głosu dla dzieci i młodzieży w placówce.

Młodzi wokaliści oprócz występów indywidualnych wspomnianego chóru DOMINO  i zespołu wokalnego  MIRAŻ wykonali min. wspólnie przygotowane podczas międzynarodowych warsztatów wokalnych w ramach projektu takie utwory jak min.: „Ej, rano rano..”, „ Que bueno” oraz wiązankę śląskich pieśni ludowych w opracowaniu estradowym a także utwór pt.”Uciekali” z polskiego musicalu METRO.

Partnerzy projektu „Jesteśmy sąsiadami-poznajmy się” czyli Stredisko Volneho Casu w Opavie a także Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu wspólnie uznali, że założenia jak sposób realizacji projektu ogromnie przyczyniły się do zacieśnienia kontaktów i współpracy pomiędzy placówkami, które już na stałe wpisały się w  ich rozwój.

Podsumowanie projektu po stronie polskiej będzie miało miejsce w dniu 23 listopada br. o godz. 17.00 w siedzibie Zamku Piastowskiego, na które serdecznie zapraszają partnerzy projektu. Wstęp wolny.


20 - lecie zespołu MIRAŻ

15 - lecie zespołu MIRAŻ

Wideo MDK